ביטוח אחריות מקצועית למאמנים מוכרים בלשכה בלבד ולסטודנטים בפרקטיקום

לאמן באחריות !!!!

הטבה
לחברי לשכת
המאמנים
ביטוח אחריות מקצועית למאמנים מוכרים בלשכה בלבד ולסטודנטים בפרקטיקום
ביטוח אחריות מקצועית בלעדית לחברי לשכת המאמנים ולסטודנטים בפרקטיקום

למימוש ההטבה
דילוג לתוכן