חזון הלשכה ומטרותיה

לשכת המאמנים בישראל (ע"ר 580461622) הינו ארגון וולונטרי, שנוצר מתוך יוזמה של עשרות מאמנים בישראל, בוגרי מגוון בתי ספר לאימון, אשר התכנסו בחודש ספטמבר 2005 לבניית

חזון משותף לקהילת המאמנים בישראל.

גרעין המאמנים שהתנדבו באותו מפגש, לקח על עצמו להניח את היסודות ללשכת המאמנים עד לכינונה במסגרת אסיפה כללית.

כקהילת מאמנים מקצוענים , אנו רואים במקצוע האימון זכות וייעוד, אשר באמצעותו אנו תורמים לצמיחה של הפרט ושל החברה בישראל

ויוצרים מציאות בה תחום האימון תופס בישראל מקום מכובד,

כמקצוע לכל דבר, הנשען על האתיקה המקצועית האיתנה, לצד יתר הפרופסיות הוותיקות.

עקרונות לשכת המאמנים

לשכת המאמנים בישראל הינה עמותה ללא כל אינטרס כלכלי וללא כל מטרת רווח,
הינה ארגון בלתי תלוי ובלתי קשור, בין במישרין ובין בעקיפין,
לכל בית ספר לאימון או לארגון מסחרי אחר.

לשכת המאמנים בישראל פתוחה בפני כל מי שרואה עצמו חלק מקהילת האימון בארץ
ורוצה להיות שותף לחזון, מזדהה עם העקרונות והאתיקה ועומד בסטנדרטים וההכשרות של מסמך ההסמכות שלה.

מטרותיה של לשכת המאמנים

promotion-coaches-icon
קידום המאמנים.

מתן ערך ותרומה לכל המאמנים שיבחרו להיות חברים בלשכה,הן במרחב האישי והן במרחב המקצועי.

promoting-company-icon
קידום הפרופסיה.

קידום האימון כפרופסיה בקרב החברה הישראלית ובכלל זה גיבוש ויישום של אתיקה מקצועית מובחנת והגדרת "מיהו מאמן", באופן שיסייע לציבור לבחור באנשי מקצוע אמינים ומוסמכים.

promoting-company-icon
קידום החברה.

תרומה לשיפור פני החברה בישראל. אימון למנהיגות ואחריות בכל תחומי החברה הישראלית.

בנוסף, לשכת המאמנים בישראל מעודדת את המשכן של פעילויות להתמקצעות והכשרות של מאמנים שכבר מתקיימות במסגרת בתי הספר לאימון או במסגרות אחרות, אך קוראת לכל פעילות ברמת כלל המאמנים בישראל לחבור עמה לגוף ארצי מאוחד.

פירוט מטרות לשכת המאמנים

לספק מסגרת וקרקע לרישות ולהצמחת קשרים ושיתופי פעולה בין המאמנים בישראל.
לקדם את הרמה המקצועית (הפרופסיונליות) של מקצוע האימון בישראל ע”י:
  • check-icon קיום פורומים, השתלמויות ופעילויות נוספות להעשרה המקצועית של המאמנים בישראל.
  • check-icon בניית מאגר ידע וניסיון בנוגע לאימון ושיתופו לטובת הכלל.
  • check-icon קידום המחקר האקדמי בתחום האימון בישראל ויישומו.
  • check-icon קביעה והטמעה של כללי אתיקה למאמנים בישראל.
  • check-icon לקדם את המודעות לאימון ואת ההיכרות עם מקצוע האימון בחברה בישראל.
  • check-icon לתרום לקהילה וצמיחה לכלל החברה בישראל באמצעות האימון.
  • check-icon לפעול לגיבוש וליישום קריטריונים להסמכת מאמנים מורשים בישראל.
  • check-icon לפעול לקבלת מעמד סטטוטורי למקצוע האימון בישראל וללשכת המאמנים כנציגת המאמנים בישראל.
  • check-icon יצירת סטנדרט כתו תקן עבור עולם האימון במדינת ישראל.
דילוג לתוכן