רישום בתי ספר לאימון

בישראל פועלים מוסדות רבים המכשירים מאמנות ומאמנים וכל אחד מהם הגדיר באופן עצמאי תכנים,

תנאי קבלה, משך לימודים ותנאים לקבלת תעודת סיום.

במצב בו השוק אינו מוסדר- לקחה על עצמה לשכת המאמנים בישראל תפקיד חשוב ומוביל,

לייצר תו תקן לבתי ספר המכשירים את המאמנים "הכרה".

גובשו קריטריונים לבתי ספר ועדה מקצועית של לשכת המאמנים בודקת מוסד המבקש לקבל את ההכרה שלנו.

להלן באופן תמציתי הקריטריונים לקבלת הכרה (מלוא התנאים מופיעים במסמך ההסמכות

    מסמך ההסמכות 

דרישות ההסמכה לתלמיד בקורס הכשרת מאמנים
check-icon תוכנית לימודים בהיקף של 175 שעות לימוד לפחות הכוללת את לימודי הליבה כפי שהוגדרו ע"י הלשכה.
check-icon סגל מכשיר - מדריכים מוסמכים.
check-icon מנהל אקדמי לתכנית בדרגה של מאמן בכיר+ מדריך מוסמך.
check-icon בחינות ועבודות במהלך ההכשרה.
check-icon למוסד תנאי לימודים נאותים, משרד לקבלת תלמידים ונהלים מסודרים.
check-icon תנאי קבלה למועמדים בעלי תואר ראשון או בעלי 10 שנות נסיון רלבנטי.
check-icon תוכנית הדרכה הכוללת 24 מפגשי סופרוויזן.

הביקוש לתו ההכרה הולך וגדל ובימים אלו כבר יש בישראל 20 מוסדות המוכרים ע"י הלשכה (כלומר עברו בדיקה מקיפה ונמצאו כעומדים בקריטריונים) ועוד 5 נוספים מצויים בשלבים שונים של בדיקה.

לאחרונה החלה הלשכה גם לקבל פניות מבתי ספר שבעבר לא פעלו תחת הלשכה בבקשה להבדק גם כן- ואנו מברכים על כך.

הלשכה ממשיכה לפעול להציג את האימון כתחום מקצועי דינמי ותורם לפרט ולחברה כאחד.

שלבי תהליך ההכרה

1. בית ספר לאימון פונה בבקשה להצטרף לתהליך ההכרה ונרשם בהנהלת הלשכה.

2. חתימה על הסכם הכרה.

3. בית הספר לאימון מסדיר תשלום תהליך ההכרה בהנהלת הלשכה.

4. הלשכה מעבירה לבית הספר את תיק ההכרה.

5. וועדת ההכרה מקיימת עם בית הספר פגישת הזנק לתהליך ההכרה.

6. בית הספר מכין את מסמכי תיק ההכרה.

7. בית הספר מגיש לוועדת ההכרה את פרק תכנית הלימודים.

8. וועדת ההכרה בוחנת, בחינה ראשונית, את תכנית הלימודים.

9. וועדת ההכרה מאשרת לבית הספר להמשיך בתהליך ו/או להכניס
שינויים בתכנית הלימודים.

10. בית הספר מגיש את תיק ההכרה השלם בשלושה עותקים מודפסים להנהלת הלשכה.

11. הנהלת הלשכה מוודאת המצאות כל הנדרש בתיק ומעבירה לוועדה.

12. וועדה בוחנת את תיק ההכרה לעומקו.

13. במידה ויש צורך בהשלמות בית הספר יתבקש להשלים. במידה והכל תקין נקבעת פגישת הכרה בבית הספר לאימון.

14. עם סיום תהליך ההכרה תוענק לבית הספר תעודה, והוא יצורף לרשימת בתי הספר המוכרים שבאתר הלשכה.

במידה ויש צורך לבצע השלמות ו/או פעולות מתקנות לחומרים שהוגשו, כולל לוחות זמנים – ועדת ההכרה מוציאה סיכום כתוב.

לאחר ביצוע ההשלמות / פעולות מתקנות, ועדת ההכרה תמליץ בפני הועד המנהל של הלשכה לאשר את ההכרה בבית הספר למשך שנה.

במידה וכל תוצאות פגישת ההכרה תקינות, הוועדה תמליץ בפי הוועד המנהל של הלשכה לאשר הכרה בבית הספר לאימון למשך שנה.

בכל שנה יתקיים בבית הספר לאימון מבדק פיקוח שנתי לתהליך ההכרה ללא עלות נוספת מצד בית הספר – המבדק יתקיים הן בכיתת לימוד לאימון והן במשרדי בית הספר.

תהליך הכרה לבתי ספר

בישראל פועלים מוסדות רבים המכשירים מאמנים וכל אחד מהם הגדיר באופן עצמאי תכנים, תנאי קבלה , משך לימודים ותנאים לקבלת תעודת סיום. במצב בו השוק אינו מוסדר- לקחה על עצמה לשכת המאמנים תפקיד חשוב ומוביל- לייצר תו תקן לבתי ספר המכשירים את המאמנים- "הכרה".

דילוג לתוכן