ועדות הלשכה

1. הועד המנהל - ניהול לשכת המאמנים ויישום מדיניותה בהתאם לתקנון שלה ייעשה על ידי ועד מנהל של חברים הנבחרים בבחירות הפתוחות לכלל החברים, במסגרת האסיפה השנתית של הלשכה. 


2. ועדות

לצד הועד המנהל של הלשכה, פועלות כיום מספר ועדות, אשר הקמתן נדרשת על פי תקנון העמותה:

א. ועדת האתיקה – אהובה המבורגר, רפרנטית, עדי כהן לוי, יו"ר ,חברים:לימור פרידמן בונה,שרית אמיתי

ב. ועדת חברים –פז מרקשטיין- יו"ר ועד הלשכה ,לימור בינשטוק, יואל קפלן.יואב אופק נציג ועדה מקצועית

ג. ועדת ביקורת  - עפרה בן יעקב, גאולה פרידמן דב ענבר

ד.ועדה מקצועית -שירה רוזנפלד רפרנטית ,יואב אופק, יו"ר,חברים: עירית אלכסנברג, ענבל כהן- חמו, מגי בן יהודה,רוני בן צבי,צביקה מור. 

ה. ועדת השתלמויות – הדס בן פורת רפרנטית, אוסנת גרסון, יו"ר חברים: דפנה פוס, ענת דור, אנה נווה לדרמן.

ו. ועדת מחקר ואקדמיה –סגלית פינקלשטיין, רפרנטית ,יו"ר חברים: מירב לשם גונן  

ז. ועדת ההכרה בביה"ס - פז מרקשטיין, רפרנט. אילן רובינשטיין - יו"ר,חברים: נורית לוי,ירדן שחר. 

ח. ועדת חריגים - ועד המנהל 

ט. ועדת עשיה חברתית - לימור בינשטוק רפרנטית

 

     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה