הועד המנהל הנוכחי

 

חברי הועד המנהל העשירי של לשכת המאמנים בישראל (ע.ר)

כפי שנבחר באסיפת החברים:

 

עו״ד אדוה פרי אבישי- יו״ר, מר יואל קפלן (גזבר), מר יואב אופק,

הגב׳ הדס בן פורת והגב׳ לימור פרידמן

 

 

         
   

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

         
         
         
   

 

 

 

 

 

 

   
     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה