האתיקה של מקצוע האימון

תהליך האימון מטבעו,מביא לחשיפה אישית של המתאמן ועל כן נדרש אמון מלא של המתאמן במאמן.

הקוד האתי נועד למסד מערכת של יחסי אמון במאמנים ובמקצוע האימון.

הקוד האתי משמש תעודת זהות נורמטיבית למקצוע האימון ומאפשר מעבר מתפיסה אינטואיטיבית אישית לתפיסה מוסכמת של אחריות וכללי התנהגות להם מחויבים המאמנים

יו"ר ועדת האתיקה הינה גב' לימור פרידמן בונה.

הערכים והעקרונות המנחים לקוד האתי

  • check-icon כבוד האדם
  • check-icon יושרה
  • check-icon מקצועיות
  • check-icon סודיות ופרטיות המתאמן

לפניות ללשכה לגבי אתיקה, נא למלא את הטופס:

    דילוג לתוכן