דף הבית » תשלומים חריגים
תשלום בקשה חריגה243
בקשה חריגה לבוגרי תוכנית לימודי אימון שאינה מאושרת ע"י לשכת המאמנים
₪ 250.00

בקשה חריגה 

יש לצרף ולשלוח למייל הלשכה:

תעודת סיום לימודים 

תוכנית לימודים 

קורות חיים 

מכתב בקשה בצרוף ניסיום מקצועי 

 

דמי ביטול 249
דמי ביטול למי שאינו רשום בלשכה
₪ 50.00
 
 
     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה