צפורי דב

מוסמך CCIL

 
 

:כמה מילים על עצמי

.אני פרופסור יועץ במחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא במכון ויצמן למדע

.תמיד הייתה לי גישה אימונית לטיפוח וקידום תלמידי וכתוצאה רבים מהם מפארים מוסדות מחקר והוראה בארץ ובחו״ל

.את נסיוני בן עשרות השנים אני רותם היום לעבודתי כמאמן

ניתן למצוא פרטים רבים על גישתי לאימון ועל נושאים שונים שמשיקים לתהליכי אימון בדף הפייסבוק להלן

 https://www.facebook.com/DovZiporiCoaching/

 

054-6243546

רחובות

 
 
 
 
     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה