תקנון לקבלת מלגה
     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה