שלבי תהליך ההכרה

1.      בית ספר לאימון פונה בבקשה להצטרף לתהליך ההכרה ונרשם בהנהלת הלשכה. 

2.      חתימה על הסכם הכרה  

3.      בית הספר לאימון מסדיר תשלום תהליך ההכרה בהנהלת הלשכה.

4.      הלשכה מעבירה לבית הספר את תיק ההכרה

5.      וועדת ההכרה מקיימת עם בית הספר פגישת הזנק לתהליך ההכרה

6.      בית הספר מכין את מסמכי תיק ההכרה

7.      בית הספר מגיש לוועדת ההכרה את פרק תכנית הלימודים

8.      וועדת ההכרה בוחנת, בחינה ראשונית, את תכנית הלימודים

9.      וועדת ההכרה מאשרת לבית הספר להמשיך בתהליך ו/או להכניס שינויים בתכנית הלימודים

10.    בית הספר מגיש את תיק ההכרה השלם בשלושה עותקים מודפסים להנהלת הלשכה.

11.    הנהלת הלשכה מוודאת המצאות כל הנדרש בתיק ומעבירה לוועדה

12.    וועדה בוחנת את תיק ההכרה לעומקו

13.  במידה ויש צורך בהשלמות בית הספר יתבקש להשלים. במידה והכל תקין נקבעת פגישת הכרה בבית הספר לאימון.

14. עם סיום תהליך ההכרה תוענק לבית הספר תעודה, והוא יצורף לרשימת בתי הספר המוכרים שבאתר הלשכה.

הוועדה מוציאה סיכום כתוב – במידה ויש צורך לבצע השלמות ו/או פעולות מתקנות לחומרים שהוגשו כולל לוחות זמנים ולאחר ביצוע ההשלמות / פעולות מתקנות הוועדה תמליץ בפני הוועד המנהל של הלשכה לאשר את ההכרה בבית הספר למשך שנה.

במידה וכל תוצאות פגישת ההכרה תקינות הוועדה תמליץ בפי הוועד המנהל של הלשכה לאשר הכרה בבית הספר לאימון למשך שנה.

בכל שנה יתקיים בבית הספר לאימון מבדק פיקוח שנתי לתהליך ההכרה – המבדק יתקיים הן בכיתת לימוד לאימון והן במשרדי בית הספר

     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה