רקע על לשכת המאמנים

לשכת המאמנים בישראל הינה ארגון וולונטרי, אשר נוצר מתוך יוזמה של עשרות מאמנים בישראל, בוגרי מגוון בתי ספר לאימון, אשר התכנסו בחודש ספטמבר 2005 לבניית חזון משותף לקהילת המאמנים בישראל.

גרעין של מאמנים אשר התנדבו באותו מפגש, לקח על עצמו להניח את היסודות ללשכת המאמנים עד לכינונה במסגרת אסיפה כללית. אל משתתפי המפגש בספטמבר 2005 ואל חברי גרעין ההקמה, הצטרפו, בעקבות "קול קורא" שהופץ, מאות מאמנים נוספים. מתנדבים רבים נוספים צירפו מאמציהם לאלו של חברי הגרעין לארגון אסיפת היסוד של לשכת המאמנים. כיום לשכת המאמנים היא הגוף המשמעותי, המקצועי והגדול ביותר בתחום האימון.

מבנה ארגוני

הועד המנהל

ניהול לשכת המאמנים ויישום מדיניותה בהתאם לתקנון שלה, נעשה על ידי ועד מנהל של חברים הנבחרים בבחירות הפתוחות לכלל החברים, במסגרת האסיפה השנתית של הלשכה,
בתמיכה וליווי מסור של צוות המשרד, שכיום כולל את שני אהרון וענבל מהלה גוזלן.

הועד המנהל הנוכחי

חברי הועד המנהל ה-11

חברי הגרעין המייסד של הלשכה הינם:

דורית ליכט
גבי רייכר
מרגלית קולר
אסנת ילין
יוסי אילות
נחמה שלף
אמיר רווה

ועדים קודמים

אדוה פרי אבישי

עו"ד אדוה פרי אבישי - יו"ר

יואל קפלן

יואב אופק

יואב אופק

לימור פרידמן בונה

הדס בן פורת

פז מרקשטיין - יו״ר

לימור בינשטוק

סגלית פנקלשטיין

שירה רוזנפלד

הדס בן פורת

ארז פיגלש

דילוג לתוכן