מבנה אירגוני

 

מבנה אירגוני לשכת המאמנים

 

א. הועד המנהל - ניהול לשכת המאמנים ויישום מדיניותה בהתאם לתקנון שלה ייעשה על ידי ועד מנהל של

חברים הנבחרים בבחירות הפתוחות לכלל החברים, במסגרת האסיפה השנתית של הלשכה. 

ב. ועדות

לצד הועד המנהל של הלשכה, פועלות כיום מספר ועדות, על פי תקנון העמותה:

1. ועדת האתיקה – לימור פרידמן בונה (יו"ר), שרית אמיתי, אוהד קושמרו, עו"ד אדוה פרי אבישי -יו"ר הלשכה, רפרנטית. 

2. ועדת ביקורת  -  ניבה בן ציון יו"ר, דב ענבר. 

3.ועדה מקצועית -  יואב אופק יו"ר, חברים: עירית אלכסנברג, ענבל כהן- חמו,נירית פולק, צביקה מור.

4. ועדת מחקר ואקדמיה – איילת נחמיאס זלוטולוב, יו"ר, חברים: אדוה שפיר.

5. ועדת ההכרה בביה"ס - אילן רובינשטיין יו"ר, חברים: טילי ג. ליברמן ,נורית לוי.

6.ועדת חריגים וחברים - יו"ר הלשכה- אוהד קושמרו, הדס בן פורת, יו"ר ועדה מקצועית יואב אופק.

     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה