מבנה אירגוני

 

מבנה אירגוני לשכת המאמנים

 

א. הועד המנהל - ניהול לשכת המאמנים ויישום מדיניותה בהתאם לתקנון שלה ייעשה על ידי ועד מנהל של

חברים הנבחרים בבחירות הפתוחות לכלל החברים, במסגרת האסיפה השנתית של הלשכה. 

ב. ועדות

לצד הועד המנהל של הלשכה, פועלות כיום מספר ועדות, על פי תקנון העמותה:

1. ועדת האתיקה – יו"ר הלשכה- עו"ד אדוה פרי אבישי רפרנטית, עדי כהן לוי יו"ר, חברים: לימור פרידמן בונה,שרית אמיתי, רבקה צדוק.    

2. ועדת חברים –   יו"ר הלשכה- אדוה פרי אבישי, יואל קפלן, יו"ר ועדה מקצועית -יואב אופק.

3. ועדת ביקורת  -  ניבה בן ציון יו"ר, דב ענבר. 

4.ועדה מקצועית -  יואב אופק יו"ר, חברים: עירית אלכסנברג, ענבל כהן- חמו,נירית פולק, צביקה מור.

5. ועדת היגוי השתלמויות – אדוה פרי אבישי, חברים: דפנה פוס, מיה לויט פרנק, הילה טויטו.

6. ועדת מחקר ואקדמיה – איילת נחמיאס זלוטולוב, יו"ר, חברים: יגאל ברקוביץ, אדוה שפיר.

7. ועדת ההכרה בביה"ס - אילן רובינשטיין יו"ר, חברים: טילי ג. ליברמן ,נורית לוי ,ירדן שחר. 

8.ועדת חריגים - יו"ר הלשכה- אדוה פרי אבישי, יואל קפלן, יו"ר ועדה מקצועית יואב אופק.

     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה