מבנה אירגוני

 

מבנה אירגוני לשכת המאמנים

 

א. הועד המנהל - ניהול לשכת המאמנים ויישום מדיניותה בהתאם לתקנון שלה ייעשה על ידי ועד מנהל של

חברים הנבחרים בבחירות הפתוחות לכלל החברים, במסגרת האסיפה השנתית של הלשכה. 

ב. ועדות

לצד הועד המנהל של הלשכה, פועלות כיום מספר ועדות, על פי תקנון העמותה:

1. ועדת האתיקה – לימור פרידמן בונה (יו"ר), שרית אמיתי, אוהד קושמרו, עו"ד אדוה פרי אבישי -יו"ר הלשכה, רפרנטית. 

2. ועדת חברים וועדת היגוי השתלמויות –   יו"ר הלשכה- אדוה פרי אבישי, יואל קפלן, יו"ר ועדה מקצועית -יואב אופק.

3. ועדת ביקורת  -  ניבה בן ציון יו"ר, דב ענבר. 

4.ועדה מקצועית -  יואב אופק יו"ר, חברים: עירית אלכסנברג, ענבל כהן- חמו,נירית פולק, צביקה מור.

5. ועדת היגוי השתלמויות – יו"ר הלשכה- אדוה פרי אבישי, יואל קפלן, יו"ר ועדה מקצועית -יואב אופק.

6. ועדת מחקר ואקדמיה – איילת נחמיאס זלוטולוב, יו"ר, חברים: יגאל ברקוביץ, אדוה שפיר.

7. ועדת ההכרה בביה"ס - אילן רובינשטיין יו"ר, חברים: טילי ג. ליברמן ,נורית לוי.

8.ועדת חריגים - יו"ר הלשכה- אדוה פרי אבישי, יואל קפלן, יו"ר ועדה מקצועית יואב אופק.

     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה