חזון הלשכה ומטרותיה

 

חזון לשכת המאמנים

 

לשכת המאמנים בישראל (ע"ר 580461622) הינו ארגון וולונטרי, שנוצר מתוך יוזמה של עשרות מאמנים בישראל, בוגרי מגוון בתי ספר לאימון, אשר התכנסו בחודש ספטמבר 2005 לבניית חזון משותף לקהילת המאמנים בישראל. גרעין המאמנים שהתנדבו באותו מפגש, לקח על עצמו להניח את היסודות ללשכת המאמנים עד לכינונה במסגרת אסיפה כללית. 

כקהילת מאמנים מקצוענים , אנו רואים במקצוע האימון זכות ויעוד, אשר באמצעותו אנו תורמים לצמיחה של הפרט ושל החברה בישראל, ויוצרים מציאות בה האימון תופס בישראל מקום מכובד, כמקצוע לכל דבר, הנשענת על אתיקה מקצועית איתנה, לצד יתר הפרופסיות הוותיקות.

עקרונות לשכת המאמנים 

לשכת המאמנים בישראל הינה עמותה ללא כל אינטרס כלכלי וללא כל מטרת רווח. לשכת המאמנים בישראל הינה ארגון בלתי תלוי ובלתי קשור, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל בית ספר לאימון או ארגון מסחרי אחר.

לשכת המאמנים בישראל פתוחה בפני כל מי שרואה עצמו חלק מקהילת האימון בארץ, ורוצה להיות שותף לחזון,  ומזדהה עם העקרונות והאתיקה!

אתם מוזמנים להצטרף ללשכת המאמנים

מטרותיה של לשכת המאמנים בישראל הינן: 

קידום המאמנים: מתן ערך ותרומה לכל המאמנים שיבחרו להיות חברים בלשכה.
 
קידום הפרופסיה: קידום האימון כפרופסיה בקרב החברה הישראלית ובכלל זה גיבוש ויישום של אתיקה מקצועית מובחנת והגדרת "מיהו מאמן", באופן שיסייע לציבור לבחור באנשי מקצוע אמינים ומוסמכים.

בנוסף, לשכת המאמנים בישראל מעודדת את המשכן של פעילויות להתמקצעות ורישות של מאמנים שכבר מתקיימות במסגרת בתי הספר לאימון או במסגרות אחרות, אך קוראת לכל פעילות ברמת כלל המאמנים בישראל לחבור עמה לגוף ארצי מאוחד.
 
קידום החברה: תרומה לשיפור פני החברה בישראל.
 

פירוט מטרות לשכת המאמנים

 
1. לספק מסגרת וקרקע לרישות ולהצמחת קשרים ושיתופי פעולה בין המאמנים בישראל.
 
2. לקדם את הרמה המקצועית (הפרופסיונליות) של מקצוע האימון בישראל ע"י: 

  קיום פורומים, השתלמויות ופעילויות נוספות להעשרה המקצועית של המאמנים בישראל. 
  בניית מאגר ידע וניסיון בנוגע לאימון ושיתופו לטובת הכלל. 
  קידום המחקר האקדמי בתחום האימון בישראל ויישומו. 
  קביעה והטמעה של כללי אתיקה למאמנים בישראל. 
  לקדם את המודעות לאימון ואת ההיכרות עם מקצוע האימון בחברה בישראל. 
  לתרום לקהילה ולכלל החברה בישראל באמצעות האימון, הוויתו ועקרונותיו. 
  לפעול לגיבוש וליישום קריטריונים להסמכת מאמנים מורשים בישראל. 
  לפעול לקבלת מעמד סטטוטורי למקצוע האימון בישראל וללשכת המאמנים כנציגת המאמנים בישראל.  

 

     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה