הועדים הקודמים
הוועד המנהל הראשון 2005-2006

ליאורה ליפץ, יו"ר

יובל בר-אור, גזבר

אפי לנדאו, מזכיר

מיכל הר שמש

רוני כרמיל
 
הועד המנהל השני 2007-2008

מיכל הר שמש

יורם רביב, גזבר

אסנת ילין

רנן אהרון

עפרה חומסקי
 
עודד בן-מנחם

אבי רוזנבלום

איריס אונגר
 
 
הוועד המנהל השלישי 2009-2010

עו"ד באומל אביבה 

עו"ד מייקל בן דוד 

עו"ד איריס אונגר, מזכיר

אבי רוזנבלום

קרן גילת
 
רו"ח ברוך עינב

ריקי רוזן קליין
   
 
הוועד המנהל הרביעי 2010-2011

אביאל אברמוביץ, יו"ר

מוריס כלפון, מזכיר   

   קרן כליף

פנינה בינמן

טלי גזית
 
הועד המנהל הזמני 03-05/2012

קרן כליף , יו"ר

פנינה בינמן

ריקי רוזן קליין

אבי רוזנבלום

הרצל גבע
 
מג'די וותד

בילה דומב


 
 
הוועד המנהל החמישי 05/2012-2013

קרן כליף, יו"ר

05-10/2012


נורית בן משה, יו"ר

10/2012-2013


פנינה בינמן

הרצל גבע

בילה דומב
 
אבי פלד
   
 
הוועד המנהל השישי 05/2012-2013

נורית בן משה, יו"ר

מירי פולק

רוסליה חפץ

הרצל גבע

בילה דומב
 
מיקי מנור

אבי פלד
   
 
הוועד המנהל השביעי

אהובה המבורגר

בילה דומב

מרים פולק

מיקי חי מנור

יו"ר מלכה אבן חן
 
ריקי רבקה עזרא
   
 
הוועד המנהל השמיני

סגלית פנקלשטיין

לימור בינשטוק

ריקי רבקה עזרא

אהובה המבורגר

יו"ר מלכה אבן חן עד מאי 2016
 
טילי ליברמן יו"ר מ- 2016

שירה רוזנפלד
הדס בן פורת

 

                                                                         

     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה