הרקע להקמת לשכת המאמנים בישראל

לשכת המאמנים בישראל הינה ארגון וולונטרי, אשר נוצר מתוך יוזמה של עשרות מאמנים בישראל,

בוגרי מגוון בתי ספר לאימון, אשר התכנסו בחודש ספטמבר 2005 לבניית חזון משותף לקהילת המאמנים בישראל. 


גרעין של מאמנים אשר התנדבו באותו מפגש, לקח על עצמו להניח את היסודות ללשכת המאמנים עד לכינונה במסגרת אסיפה כללית. 
אל משתתפי המפגש בספטמבר 2005 ואל חברי גרעין ההקמה, הצטרפו, בעקבות "קול קורא" שהופץ, מאות מאמנים נוספים. 
מתנדבים רבים נוספים צירפו מאמציהם לאלו של חברי הגרעין לארגון אסיפת היסוד של לשכת המאמנים.
כיום לשכת המאמנים היא הגוף המשמותי, המקצועי והגדול ביותר בתחום האימון. 

 

חברי הגרעין המייסד של הלשכה הינם:

 

Dorit
דורית
ליכט
Gabriella
גבריאלה
רייכר
Margalit
מרגלית
קולר


Osnat
אסנת
ילין


Yossi
יוסי
אילות

Nechama
נחמה
שלף

  Amir
אמיר
רווה
 
     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה