Resource id #95
הכלים שלנו עדכונים והודעות אחרונות
הסדרת מקצוע האימון רשימת המאמנים הרשומים
מטרת הרפורמה לייצר, עבור כל אחד מאיתנו, המאמנים בישראל, תשתית מקצועית ראויה, מיומנות וידע של מומחים, כללי אתיקה ומוסר ההולמים את טיבו וטבעו של האימון ופיקוח מקצועי על העוסקים במלאכה. להמשך  »  

מאמנים רשומים אשר הצטרפו ללשכה, ואשר עומדים בקריטריונים המקצועיים אותם הגדירה לשכת המאמנים. להמשך » 

 

         
לשכת המאמנים למען הקהילה
  הצטרפות ללשכת המאמנים
לשכת המאמנים למען הקהילה
הלשכה, באמצעות הקבוצה לעשייה חברתית, פועלת  בהתנדבות מלאה של חבריה  למען ללשכה שיתופי פעולה עם עמותות הסוכנות היהודית - אימון לעולים חדשים. קרן הישג - אימון חיילים בודדים.
  אנו שמחים להזמינך לקהילת מאמנים,
מקצועית, תוססת ופורה, הפועלת לקידום המאמנים בישראל ולקידום האימון, כמקצוע מכובד ומקצועי .

07/06/2022: כללי
 השתלמות אתיקה בזום עם שרית אמיתי ב 4.7.22 יום שני בשעה 14:00
 
29/05/2022: כללי
חדש בלשכת המאמנים בישראל ע.ר - קבוצות ווצאפ
 
26/05/2022: כללי
 הרצאתה של גלית מילר "יש לי אח מיוחד" 26.6.22 יום ראשון בשעה 10:00
 
26/05/2022: כללי
 הדרכת CANVA ! ! ! עם קרן בן נח וורדית דניאל ב 19.6.22 יום ראשון בשעה 10:00
 
10/05/2022: כללי
פרידה וסיכום קדנציה של הועד ה-10  של לשכת המאמנים בישראל (ע.ר)
 
08/05/2022: כללי
מוזמנים להתחדש יום צילומי תדמית ! ! ! ב 13.6.22 בשעות 09:00-16:00
 
     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה