Resource id #94
הכלים שלנו עדכונים והודעות אחרונות
הסדרת מקצוע האימון רשימת המאמנים הרשומים
מטרת הרפורמה לייצר, עבור כל אחד מאיתנו, המאמנים בישראל, תשתית מקצועית ראויה, מיומנות וידע של מומחים, כללי אתיקה ומוסר ההולמים את טיבו וטבעו של האימון ופיקוח מקצועי על העוסקים במלאכה. להמשך  »  

מאמנים רשומים אשר הצטרפו ללשכה, ואשר עומדים בקריטריונים המקצועיים אותם הגדירה לשכת המאמנים. להמשך » 

 

         
לשכת המאמנים למען הקהילה
  הצטרפות ללשכת המאמנים
לשכת המאמנים למען הקהילה
הלשכה, באמצעות הקבוצה לעשייה חברתית, פועלת  בהתנדבות מלאה של חבריה  למען ללשכה שיתופי פעולה עם עמותות הסוכנות היהודית - אימון לעולים חדשים. קרן הישג - אימון חיילים בודדים.
  אנו שמחים להזמינך לקהילת מאמנים,
מקצועית, תוססת ופורה, הפועלת לקידום המאמנים בישראל ולקידום האימון, כמקצוע מכובד ומקצועי .

24/11/2020: כללי
מחירי חברות לשנת 2020-2022
 
22/10/2020: כללי
אנחנו שוב בתקשורת, אדוה פרי אבישי יורי״ת הלשכה במשדר מיוחד לקורונה עם שרון כידון
 
22/10/2020: כללי
שימו לב לשינוי שערכנו במסמך ההסמכות בעניין סוגיית ההדרכה (״סופרויז׳ן״)
 
22/10/2020: כללי
מזמינים אתכם לזום חיוני במיוחד בתקופה זו עם ניר דובדבני ואדוה פרי אבישי ב 27.10.20 בשעה 10:00
 
29/09/2020: כללי
שוב בתקשורת - בישראל היום ובגלובס ! מוזמנים לראות באיסנטגרם, בפייסבוק ובניוזלטר
 
18/09/2020: כללי
SAVE THE DATE 30.9.20 - אירוע פתיחת שנה בזום עם הרצאתו של אלון אולמן ! סרטון בר
 
     
 
 
     
     
   
  רח' הצורן 4, נתניה