מבנה אירגוני

 

מבנה אירגוני לשכת המאמנים

 

א. הועד המנהל - ניהול לשכת המאמנים ויישום מדיניותה בהתאם לתקנון שלה ייעשה על ידי ועד מנהל של

חברים הנבחרים בבחירות הפתוחות לכלל החברים, במסגרת האסיפה השנתית של הלשכה. 

ב. ועדות

לצד הועד המנהל של הלשכה, פועלות כיום מספר ועדות, אשר הקמתן נדרשת על פי תקנון העמותה:

1. ועדת האתיקה – אהובה המבורגר רפרנטית, עדי כהן לוי יו"ר, חברים: לימור פרידמן בונה,שרית אמיתי, פז    מרקנשטיין.

2. ועדת חברים –   טילי ליברמן יו"ר ועד הלשכה , לימור בינשטוק,יואל קפלן. 

3. ועדת ביקורת  -  יו"ר גאולה פרידמן, חברים: עפרה בן יעקב, דב עמבר 

4.ועדה מקצועית -  שירה רוזנפלד רפרנטית, יואב אופק יו"ר, חברים: אדווה שפיר, עירית אלכסנברג, ענבל כהן- חמו,נירית פולק, צביקה מור, מגי בן יהודה.

5. ועדת השתלמויות – טילי ג. ליברמן רפרנטית, אוסנת גרסון יו"ר, חברים: דפנה פוס, ענת דור, אנה נווה לדרמן.

6. ועדת מחקר ואקדמיה – סגלית פינקלשטיין רפרנטית ויו"ר ,חברים: מירב לשם גונן, ליאורה ליפץ, רימה גורן. 

7. ועדת ההכרה בביה"ס - טילי ליברמן רפרנטית, אילן רובינשטיין יו"ר, חברים: נורית לוי ,ירדן שחר. 

8.ועדת חריגים - ועד הלשכה

9. ועדת עשיה חברתית - לימור בינשטוק רפרנטית

     
 
 
     
     
   
  מדינת היהודים 60, כניסה B, קומה 3, ת.ד. 12132, הרצליה פיתוח 4673315