• דף הבית
  • רישום ראשוני ללשכה
  • הסמכה דרגות וערכות
  • תשלומים
  • אינדקס המאמנים
  • בתי ספר
  • צור קשר
  • כניסה לחברי לשכה
חזון הלשכה ומטרותיה

 

חזון לשכת המאמנים

 

קהילת מאמנים מקצוענים בישראל, הרואים במקצועם זכות ויעוד, אשר באמצעותו הם תורמים לצמיחה של הפרט ושל החברה בישראל, ויוצרים מציאות בה האימון תופס בישראל מקום מכובד, כמקצוע לכל דבר, הנשענת על אתיקה מקצועית איתנה, לצד יתר הפרופסיות הוותיקות.

עקרונות לשכת המאמנים 

לשכת המאמנים בישראל הינה עמותה ללא כל אינטרס כלכלי וללא כל מטרת רווח. לשכת המאמנים בישראל הינו ארגון בלתי תלוי ובלתי קשור, בין במישרין ובין בעקיפין, לכל בית ספר לאימון או ארגון מסחרי אחר.

לשכת המאמנים בישראל פתוחה בפני כל מי שרואים את עצמם כחלק מקהילת האימון בארץ, שותפים לחזונה ומזדהים עם עקרונותיה!

אתם מוזמנים להצטרף ללשכת המאמנים

מטרותיה של לשכת המאמנים בישראל הינן: 

קידום המאמנים: מתן ערך ותרומה לכל המאמנים שיבחרו להיות חברים בלשכה.
 
קידום הפרופסיה: קידום האימון כפרופסיה בקרב החברה הישראלית ובכלל זה גיבוש ויישום של אתיקה מקצועית מובחנת והגדרת "מיהו מאמן", באופן שיסייע לציבור לבחור באנשי מקצוע אמינים ומוסמכים.

בנוסף, לשכת המאמנים בישראל מעודדת את המשכן של פעילויות להתמקצעות ורישות של מאמנים שכבר מתקיימות במסגרת בתי הספר לאימון או במסגרות אחרות, אך קוראת לכל פעילות ברמת כלל המאמנים בישראל לחבור עמה לגוף ארצי מאוחד.
 
קידום החברה: תרומה לשיפור פני החברה בישראל.
 

פירוט מטרות לשכת המאמנים

 
1. לספק מסגרת וקרקע לרישות ולהצמחת קשרים ושיתופי פעולה בין המאמנים בישראל.
 
2. לקדם את הרמה המקצועית (הפרופסיונליות) של מקצוע האימון בישראל ע"י: 

  קיום פורומים, השתלמויות ופעילויות נוספות להעשרה המקצועית של המאמנים בישראל. 
  בניית מאגר ידע וניסיון בנוגע לאימון ושיתופו לטובת הכלל. 
  קידום המחקר האקדמי בתחום האימון בישראל ויישומו. 
  קביעה והטמעה של כללי אתיקה למאמנים בישראל. 
  לקדם את המודעות לאימון ואת ההיכרות עם מקצוע האימון בחברה בישראל. 
  לתרום לקהילה ולכלל החברה בישראל באמצעות האימון, הוויתו ועקרונותיו. 
  לפעול לגיבוש וליישום קריטריונים להסמכת מאמנים מורשים בישראל. 
  לפעול לקבלת מעמד סטטוטורי למקצוע האימון בישראל וללשכת המאמנים כנציגת המאמנים בישראל.  

 

     
 
 
     
     
   
  מדינת היהודים 60, כניסה B, קומה 3, ת.ד. 12132, הרצליה פיתוח 4673315