Resource id #95
עדכונים והודעות אחרונותvvv
01/08/2017: כללי
בקשה לדרגת אימון - סבב 27 מאמן חבר לשכה הוא מאמן בעל דרגה
 
10/07/2017: כללי
Save The Date הרמת כוסית לשנה החדשה 13/09/2017
 
03/05/2017: כללי
שכירות חדר אימון ואולם לסדנאות במחירים מיוחדים
 
14/11/2016: כללי
חידוש חברות לשנת 2017 יצא לדרך
 
14/11/2016: כללי
הצעות לפוליסות ביטוח מקצועי
 
14/11/2016: כללי
איסור על הצגת דרגות הסמכה למי שלא שילמו דמי חבר
 
     
 
 
     
     
   
  מדינת היהודים 60, כניסה B, קומה 3, ת.ד. 12132, הרצליה פיתוח 4673315