Resource id #95
עדכונים והודעות אחרונותvvv
20/02/2018: כללי
הגשת מועמדות לחבר וועד מנהל ויור לשכת המאמנים 2018
 
20/02/2018: כללי
אסיפת חברים כללית ובחירות תתקיים ביום 25 באפריל 2018
 
28/12/2017: כללי
נותרו ימים בודדים לחידוש החברות במחיר הטבה
 
01/08/2017: כללי
בקשה לדרגת אימון - סבב 29 מאמן חבר לשכה הוא מאמן בעל דרגה
 
10/07/2017: כללי
Save The Date הרמת כוסית לחג האביב 22/03/2018
 
     
 
 
     
     
   
  מדינת היהודים 60, כניסה B, קומה 3, ת.ד. 12132, הרצליה פיתוח 4673315